Qyteti i Prishtinës portali i punësimit

Mirë se vini në portalin e punësimit të qytetit të Prishtinës.
Këtu ju mund të gjeni informata rreth qytetit të Prishtinës si punëdhënës. Në pjesën e poshtme të ballinës gjithashtu mund të kërkoni për vende të lira të punës që janë shpallur rishtazi.

Parimisht, ju duhet të dini gjuhën Shqipe ose Serbe në mënyrë që të jeni në gjendje të punoni për qytetin e Prishtinës. Për më tepër rreth kualifikimeve të kërkuara, kërkoni tek vendet e lira të punës.

Vende të lira të punës