Forma e Ankesës

Të gjithë qytetarët të cilët mendojnë se gjatë procesit të përzgjedhjes së nënpunësve të rinjë ka pasur ndonjë parregullsi apo i janë shkelur të drejtat e tij/saj të parapara me dispozita ligjore mund të ankohen duke e plotësuar formën e mëposhtme.

Vërejtje: Të gjitha fushat e shënuara me shenjën * në formën e ankesës duhet të plotësohen!

Bashkangjit ndonjë dëshmi për ankes
Limiti 2MB