Kontakt

Për informata shtesë rreth Platformës www.erekrutimi.net mund të na kontaktoni në kontakt@erekrutimi.net.

Ky projekt u përkrah nga UNDP – dega në Kosovë.