Të punësuarit

Portali eRekrutimi ofron informata të plota mbi të gjithë shërbyesit civil të Komunës së Prishtinës.
Në tabelën e mëposhtëme ju mund të kërkoni përmes emrit, mbiemrit, datës së lindjes, drejtorisë, pozitës apo koeficientit të të ardhurave të shërbyesit civil.
Për të filluar kërkimin plotësoni të paktën njërën nga kategoritë në hapësirën e kërkimit.

Emri Mbiemri Dt.Lindjes Drejtoria Pozita Koeficienti
Emri Mbiemri Dt.Lindjes Drejtoria Pozita Koeficienti
FlamurGashi20/11/1983Drejtoria e AdministratësAdministrator i Teknologjisë Informative5
FatonMarolli23/09/1981Drejtoria e AdministratësAdministrator i Teknologjisë Informative5
HysenHyseni28/06/1963Drejtoria e AdministratësAdministrator i Teknologjisë Informative6
RemzijeSalihu20/05/1954Drejtoria e AdministratësAsistente 6
AhmetGashi14/05/1959Drejtoria e AdministratësAutomekanik5
SabriIslami15/05/1963Drejtoria e AdministratësDërgues poste5
IlmiAlija1961-09-12Drejtoria e AdministratësDërgues poste5
RagipMakolli1966-05-01Drejtoria e AdministratësDërgues poste5
HakifRetkoceri1959-08-05Drejtoria e AdministratësDërgues poste në B.L. Besi5
AstritBekteshi19/06/1981Drejtoria e AdministratësDërgues poste në objektin e ri te komunës5
ArbenHyseni27/10/1975Drejtoria e AdministratësDërgus poste në B.L. Dabishec5
FaikKrasniqi1959-01-05Drejtoria e AdministratësElektricist5
ShefkiJashari14/04/1962Drejtoria e AdministratësLektor7
ArianVehapi20/06/1986Drejtoria e AdministratësPërkthyes shqip - serbisht dhe anasjeltas7
Miranda Pacolli25/09/1984Drejtoria e AdministratësPërkthyese shqip - serbisht dhe anasjeltas7
Labinot Ymeri1981-04-08Drejtoria e AdministratësPunëtor fizik5
BesimeSinani15/07/1963Drejtoria e AdministratësReferent në B.L.- Shkabaj5
FadilLeci1959-05-01Drejtoria e AdministratësShef i sektorit i bashkësisë lokale8
ShefqetBuqaj1953-01-11Drejtoria e AdministratësShef i sektorit për punë të përgjithshme juridike8
ZijadinGashi1960-03-11Drejtoria e AdministratësShef i sektorit të Kuvendit8
RifatGashi25/07/1956Drejtoria e AdministratësShef i sektorit teknik8
Bashkim Gashi1963-06-04Drejtoria e AdministratësShtëpiak5
NuredinPacolli1958-06-05Drejtoria e AdministratësTelefonist/e5
BujarKrajkova30/03/1964Drejtoria e AdministratësVozitës5
HyzriÇunaku31/10/1981Drejtoria e AdministratësVozitës5
NasufAzemi1973-02-02Drejtoria e AdministratësVozitës5
AliPllana25/10/1968Drejtoria e AdministratësVozitës5
EnverKrasniqi29/11/1953Drejtoria e AdministratësVozitës5
AgimXhemshiti16/05/1960Drejtoria e AdministratësVozitës5
RuzhdijaBaliq1950-01-10Drejtoria e AdministratësVozitës6
EkremPacolli17/12/1977Drejtoria e AdministratësVozitës6
JetishGjosha1953-02-04Drejtoria e AdministratësVozitës5
MustafeSadiku30/10/1965Drejtoria e AdministratësVozitës5
RamushBajrami15/10/1956Drejtoria e AdministratësVozitës5
BahtirVeliu1950-07-02Drejtoria e AdministratësZdruktar5
FehmiKupina1961-09-05Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile5
ValdetVrapca31/10/1988Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile6
FarukOsmani1980-07-05Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile6
RamadanOsmani27/01/1965Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile5
RexhepMehmeti16/03/1958Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile6
NezirShahini26/05/1950Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile6
ShaipIslami15/03/1977Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile6
SkenderTora31/05/1982Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile6
NazifKrasniqi1952-02-06Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile6
SabriDragusha28/06/1963Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile6
MuhametBlakçori17/01/1955Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile6
FlamurHajdini1989-06-04Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile6
Arton Brahimi1994-05-09Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile6
RrahimBerisha16/09/1964Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile6
MuhametRamadani1966-01-04Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile në klinikën e gjinekologjisë6
MusliVeliu1957-10-03Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile në klinikën e gjinekologjisë6
NuhiShushnjaku1956-10-07Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile B.L. Besi6
SadriMurati15/05/1951Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile B.L. Dabishevc6
Agim Krasniqi28/04/1962Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile B.L. Llukar6
ZymerHaxholli29/03/1976Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile B.L. Marec 6
ZenelGashi18/07/1950Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile B.L. Mramurë6
BratislavStanojeviq29/07/1976Drejtoria e AdministratësZyrtar i gjendjës civile B.L. Ulpianë6
Sinan Sopi1958-01-09Drejtoria e AdministratësZyrtar i lartë në bashkësinë lokale6
FatonDragusha1964-05-10Drejtoria e AdministratësZyrtar i lartë për çështje jurdike7
ZejnepeMusliu28/10/1957Drejtoria e AdministratësZyrtar i lartë për çështje jurdike7
ArbenJupolli24/02/1984Drejtoria e AdministratësZyrtar i lartë për teknologji informative8
GazmendRetkoceri24/07/1971Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. XV5
BesimKrasniqi1965-08-11Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L.5
EjupMaqani1963-01-07Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L.5
IdrizGashi30/03/1961Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L.5
RamadanSelmani15/04/1956Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. - Barileve5
FeimOsmani1975-12-08Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. - Besi5
HalimBehluli1962-01-03Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. - Dabishevc5
ZahirShkodra15/08/1952Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. - Hajvali5
HakifAliu1962-10-04Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. - Keqekollë 5
BajramSelimi1962-05-03Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. - Koliq5
AfrimGashi16/02/1967Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. - Mramor5
FatmirBerisha1972-08-01Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. - Ulpiane5
ShaipMetolli20/05/1964Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. XII5
ZeqirBorovci1958-10-07Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. VII / 25
KadriKaqanolli1956-05-05Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. VIII5
OsmanAlshiqi16/11/1956Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. X5
AliLatifi1951-03-02Drejtoria e AdministratësZyrtar në B.L. XII / 25
FehmiGashi15/05/1966Drejtoria e AdministratësZyrtar në byroteknike5
DibranRexha16/08/1954Drejtoria e AdministratësZyrtar në byroteknike5
XhavitJashari28/02/1952Drejtoria e AdministratësZyrtar për bartjen e postës5
FadilBerisha29/01/1967Drejtoria e AdministratësZyrtar për vërtetim dhe përshkrime6
ShabanMaliqi1961-01-07Drejtoria e AdministratësZyrtar përgjegjes i transportit - autoparkut6
ShaipDushi1970-11-05Drejtoria e AdministratësZyrtar përgjegjës për mirëmbajtjen e stabilimenteve5
Lendita Spahija18/05/1966Drejtoria e AdministratësZyrtare administrative teknike5
EmineFazliu15/03/1954Drejtoria e AdministratësZyrtare administrative teknike5
NexhmijeKrasniqi25/09/1978Drejtoria e AdministratësZyrtare administrative teknike5
ShpresaDemolli1967-11-05Drejtoria e AdministratësZyrtare e gjendjës civile6
SanijeSejdiu27/07/1953Drejtoria e AdministratësZyrtare e gjendjës civile6
ArbnoreKaçiu - Krasniqi22/01/1985Drejtoria e AdministratësZyrtare e gjendjës civile6
Vlora Sinani13/03/1985Drejtoria e AdministratësZyrtare e gjendjës civile6
Fitore Jusufi21/04/1987Drejtoria e AdministratësZyrtare e gjendjës civile6
NaxhijeGashi1960-01-09Drejtoria e AdministratësZyrtare e gjendjës civile6
ShkëndijeKrasniqi1982-04-01Drejtoria e AdministratësZyrtare e gjendjës civile6
IgballeRamadani26/09/1964Drejtoria e AdministratësZyrtare e gjendjës civile6
ElvaneGashi22/02/1964Drejtoria e AdministratësZyrtare e gjendjës civile6
ShyreteIslami1967-09-09Drejtoria e AdministratësZyrtare e lartë për çështje juridike6
ArijetaGashi14/06/1981Drejtoria e AdministratësZyrtare i lartë në B.L.6
SuzanaHajdari29/06/1954Drejtoria e AdministratësZyrtare në B.L.5
FikrijeSahiti20/08/1959Drejtoria e AdministratësZyrtare në B.L.5
AritaFazliu17/03/1983Drejtoria e AdministratësZyrtare në B.L.5
FitneteBerisha16/03/1980Drejtoria e AdministratësZyrtare në B.L.- Prugovc5
BedrijeSyla15/06/1957Drejtoria e AdministratësZyrtare për vërtetim dhe përshkrime6
FatlindaZuka11.10.1982Drejtoria e ArsimitAsistente Administraive5
RefikBeqiri06.05.1950Drejtoria e ArsimitShef i sektorit të arsimit8
ZeqirMeta07.05.1950Drejtoria e ArsimitUdhëheqës për arsimin e mesëm të lartë dhe special7
SuzanaBerisha29.11.1958Drejtoria e ArsimitZyrta/re qertifikues - aprovues8
ArberGashi14.02.1986Drejtoria e ArsimitZyrtar i lartë financiar6
IsaAvdiu12.09.1958Drejtoria e ArsimitZyrtar i lartë financiar nën alokues6
ShiqeriMustafa25.06.1961Drejtoria e ArsimitZyrtar i lartë financiar shpenzues6
FatosOsmani23.12.1979Drejtoria e ArsimitZyrtar i lartë për arsimin e mesëm të ulet6
Mentor Dragusha13.01.1978Drejtoria e ArsimitZyrtar i lartë për çështje ekonomike financiare6
MuhamedAvdyli30.04.1984Drejtoria e ArsimitZyrtar i lartë për çështje juridike6
RagipZymberi05.03.1950Drejtoria e ArsimitZyrtar i lartë për logjistike dhe furnizim me mjete mesimore dhe të punës6
NezaqeteQerimi23.05.1953Drejtoria e ArsimitZyrtare administrative teknike5
ArlindaCakiqi07.01.1982Drejtoria e ArsimitZyrtare e lartë financiar shpenzues6
ArbeneSkenderi - Aliu08.11.1968Drejtoria e ArsimitZyrtare e lartë për arsim parashkollor dhe fillor6
KadrijeShatri26.12.1967Drejtoria e ArsimitZyrtare e lartë për listat e pagave te institucioneve parashkollore fillor dhe te mesme6
JasminaOmeragiq26.09.194Drejtoria e ArsimitZyrtare e lartë për minoritete6
NebahateBejtullah03.04.1961Drejtoria e ArsimitZyrtare e lartë për minoritete6
GanimeteShala - Nitaj10.01.1967Drejtoria e ArsimitZyrtare e lartë për mirembajtje të objekteve shkollore dhe sigurmin e pasurisë6
SevdijeAbazi30.01.1973Drejtoria e ArsimitZyrtare e lartë për plan dhe analiza6
BekimVitija22/03/1982Drejtoria e InspekcionitIinspektor i komunikacionit7
HysenHaxholli18/01/1955Drejtoria e InspekcionitInspektor i Bujqësisë6
AvdushGashi1958-01-03Drejtoria e InspekcionitInspektor i Bujqësisë6
MehdiHoxha25/09/1967Drejtoria e InspekcionitInspektor i Komunikacioni7
MegzonDervisholli19/10/1983Drejtoria e InspekcionitInspektor i Komunikacionit7
MenduhHalili1976-07-03Drejtoria e InspekcionitInspektor i Komunikacionit7
NusheKrasniqi1963-10-01Drejtoria e InspekcionitInspektor i Mbrojtjes së Ambientit6
MergimShala15/02/1981Drejtoria e InspekcionitInspektor i Ndertimit6
VehbiAbdullahu1982-02-06Drejtoria e InspekcionitInspektor i Ndertimit6
Granit Cenaj1984-08-07Drejtoria e InspekcionitInspektor i Ndertimit6
ArdianMuhadri15/11/1985Drejtoria e InspekcionitInspektor i Ndertimit6
BlerimIbishi18/02/1981Drejtoria e InspekcionitInspektor i Ndertimit6
BashkimIbrahimi1970-01-08Drejtoria e InspekcionitInspektor i Ndertimit6
ArtonAjeti24/09/1983Drejtoria e InspekcionitInspektor i Ndertimit6
Blerim Thaqi28/09/1962Drejtoria e InspekcionitInspektor i Ndertimit6
VotimEmini1982-01-11Drejtoria e InspekcionitInspektor i Ndertimit6
Lorik Zhubi1987-06-02Drejtoria e InspekcionitInspektor i Ndertimit6
Arben Ulqinaku13/09/1968Drejtoria e InspekcionitInspektor i Ndertimit6
ArbnorMurati17/07/1981Drejtoria e InspekcionitInspektor i Ndertimit6
NysretDragusha1956-06-12Drejtoria e InspekcionitInspektor i Tregut6
HakiShala29/06/1952Drejtoria e InspekcionitInspektor i Tregut6
AgimMiftari18/10/1967Drejtoria e InspekcionitInspektor Komunal6
KujtimLahu1983-08-09Drejtoria e InspekcionitInspektor Komunal6
QenanOsmani1955-04-05Drejtoria e InspekcionitInspektor Komunal6
IdrizBlaku24/06/1960Drejtoria e InspekcionitInspektor Sanitar6
FadilSalihu1964-05-03Drejtoria e InspekcionitInspektor Sanitar6
SalihZogiani13/07/1952Drejtoria e InspekcionitInspektor Sanitar6
SevdijeQorri - Drenovci1983-08-04Drejtoria e InspekcionitInspektore e Komunikacionit7
Seniha Bajraktari26/09/1965Drejtoria e InspekcionitInspektore e Mjedisit6
FitoreGashi14/02/1982Drejtoria e InspekcionitInspektore e Mjedisit6
BlerinaSyla1985-12-09Drejtoria e InspekcionitInspektore e Ndertimit6
ArbenitaAjeti15/08/1981Drejtoria e InspekcionitInspektore e Ndertimit6
DritaRukiqi27/06/1960Drejtoria e InspekcionitInspektore e Ndertimit6
Merita Mihovci24/11/1978Drejtoria e InspekcionitInspektore e Ndertimit6
Syzana Pllana1984-02-01Drejtoria e InspekcionitInspektore e Ndertimit6
ShpresaEjupi - Zhuja14/07/1964Drejtoria e InspekcionitInspektore Komunale6
XhemshitAliu28/03/1974Drejtoria e InspekcionitReferent i ndërtimit5
KastriotIbrahimi1970-01-05Drejtoria e InspekcionitReferent Komunal5
HalilBeka1968-06-05Drejtoria e InspekcionitReferent Komunal5
GaniUka25/12/1950Drejtoria e InspekcionitReferent Komunal5
SkenderGashi25/07/1961Drejtoria e InspekcionitReferent Komunal5
RrusheGashi24/01/1961Drejtoria e InspekcionitReferent Komunal5
Ukshin Rafuna16/12/1958Drejtoria e InspekcionitReferent Komunal në teren5
Sabile Pllana1961-01-06Drejtoria e InspekcionitReferent komunal në terren5
MustafeAjeti1950-06-02Drejtoria e InspekcionitReferent Ndërtimi në teren5
JahirAbazi27/06/1966Drejtoria e InspekcionitReferent Ndërtimi në teren5
GaniAjeti1950-06-03Drejtoria e InspekcionitReferent Ndërtimi në teren5
BedriGerdovci26/03/1958Drejtoria e InspekcionitReferent Ndërtimi në teren5
HafizHalili1953-01-10Drejtoria e InspekcionitShef i sektorit8
Bahtir Gashi17/01/1950Drejtoria e InspekcionitTeknik i Veterinarisë5
IsmetHalili1960-06-02Drejtoria e InspekcionitU.D. Shef i sektorit të inspekcionit të ndërtimit8
MunavereQerkezi13/12/1972Drejtoria e InspekcionitU.D. Shefe e sektorit komunal8
NaserShala1958-07-01Drejtoria e InspekcionitZyrtar i Ndërtimit5
MehedinNeziri15/04/1967Drejtoria e InspekcionitZyrtar i Ndërtimit5
MentorAjazi24/09/1980Drejtoria e InspekcionitZyrtar për përmbarim5
SkenderCanolli18/12/1964Drejtoria e InspekcionitZyrtar për përmbarim5
LabinotDibrani1989-01-06Drejtoria e InspekcionitZyrtar për përmbarim5
Miradie Rrustemi18/03/1962Drejtoria e InspekcionitZyrtare administrative teknike5
KadrijeÇitaku1974-02-10Drejtoria e InspekcionitZyrtare administrative teknike5
VjollcaRexhepi23/03/1979Drejtoria e InspekcionitZyrtare e larte per çështje juridike6
LumnijeHyseni23/12/1961Drejtoria e InspekcionitZyrtare e Ndërtimtarisë5
RefiqeAliu1967-01-11Drejtoria e InspekcionitZyrtare në terren5
BahrijeMorina1965-03-02Drejtoria e InspekcionitZyrtare për punë në teren6
IsmetReçica1957-01-04Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitDepoist - vozites - zjarrefikes5.667
AbdylGashi1951-07-12Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitInspektor i parandalimit dhe hulumtimit të zjarrit7
ZairSvirca31/03/1951Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitInspektor për mbrojtje dhe fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësitë tjera5
KadriJonuzi1952-07-03Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitInspektor për mbrojtje dhe fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësitë tjera7
RankoKostiq15/04/1976Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitInspektor Preventive7
SejdiKrasniqi1950-12-01Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitInstruktor - zjarrëfikës7
MaleGashi1981-10-07Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitNdihmës - komandantit të BZP - së7
MehmetReçani30/03/1967Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitOperator Kyresor6
MuharremUka 1954-11-10Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitOperator në qendër5
BesimRama20/03/1961Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitOperator në qendër5
FadilGashi1968-10-05Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitOperator/e5
AdemUka 28/11/1979Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitOperator/e5
SevdijeIsmajli1960-08-12Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitPastrues/e5
AdnanTërnava1980-06-04Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitPunëtor i sigurimit5
XhemajlVllasaliu28/08/1961Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitReferent për mirëmbajtjen e rrugëve dhe varezave5
IbrahimEmini1957-07-04Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitShef i Mekanikëve7
MuratHamiti24/06/1958Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitShef i ndërrimit7
XhemajlIbishi1955-10-06Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitShef i ndërrimit7
AbdylkadriEjupi17/06/1952Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitShef i punktit " Prishtina 2 "8
HabibQorri1969-04-01Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitShef i sektorit8
TefikBerisha27/11/1959Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitShef nderrimi7
BahrijeGagica1954-10-10Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitTelefonist/e5.667
LatifZeka13/06/1957Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitU.D. Komandant BZP8
IbushKelmendi16/05/1952Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitU.D. Shef I Sektorit të Mbrojtjes dhe Shpëtimit8
MuharremBeka1965-05-06Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitUdhëheqës i ndërrimit7
HalimDobratiqi1958-02-02Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitUdhëheqës i ndërrimit6
BajramRexhepi20/05/1959Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitUdhëheqës i ndërrimit7
NuhiAjeti18/11/1962Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitUdhëheqës i ndërrimit6
IsufZeqiri25/03/1974Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitUdhëheqës i ndërrimit7
PredragCvejic19/10/1971Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitUdhëheqës i ndërrimit4.5
IvicaDekiq25/07/1964Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitUdhëheqës i ndërrimit4.5
TomiqMiodrag1966-06-12Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitUdhëheqës i ndërrimit4.5
DraganStevoviq20/07/1957Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitUdhëheqës i ndërrimit6
FatmirBilalli17/12/1964Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitUdhëheqës i Shërbimit7
XhemshitGashi24/08/1962Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitUdhëheqës i shërbimit për komp. te kontr. dhe ndërtime Komunale6
DautHumolli26/05/1957Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitUdhëheqës I Shërbimit të transportit dhe trafikut7
SlavisaMiliq18/10/1968Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitUdhëheqëse e ndrrimit4.5
BajramGashi28/11/1974Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZëvendës udhëheqës i ndërrimit6
LimanBerisha28/11/1966Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZëvendës udhëheqës i ndërrimit6
MuhametReqani1980-01-10Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
FlamurHasani25/06/1984Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
NaimBajrami25/02/1977Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
BurimHalili24/12/1976Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
EsatKrasniqi17/06/1973Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
EsatGashi1981-03-09Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
HyzriCakolli1974-07-04Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
EnverAsllani31/03/1973Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
ShefqetBajra16/04/1954Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.667
Shemsi Gashi Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
GezimAliu19/02/1973Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
ArtonRusinovci1981-04-11Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
AgronYmeri30/04/1978Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
AfrimGashi29/06/1980Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
AgronGodeni20/04/1976Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
Agim Ibrahimi23/02/1973Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
RamadanBreznica1961-01-12Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.667
OsmanTahiri30/07/1978Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
AliHaziri30/07/1974Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
BesimFazliu25/04/1974Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
FlorimAjeti27/02/1982Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
BesnikGashi22/04/1981Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
ArbenGashi31/01/1984Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
EkremMehmeti23/08/1973Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
ViktorKrasniqi1950-05-10Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.667
RrustemUka 18/07/1982Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës6
ShabanKrmeni17/09/1973Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
QemailAjeti1974-11-04Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
IsmetBerbatovci1976-07-05Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
IsaMillaku13/04/1973Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
ShyqeriBytyqi1980-03-12Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
ShpejtimJonuzi1978-02-06Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
GoranStanjovic23/06/1972Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
GoranStojanovic22/12/1972Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
DejanDjordjevic30/01/1973Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
Dejan Djukic1974-04-08Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
SinishaSpasiq1972-06-09Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
GoranNesic1974-12-02Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
RadojicaRistiq19/02/1970Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
LubishaRistiq16/05/1962Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
NenadJovanoviq29/08/1971Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
Svetislav Petroviq1962-01-03Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
BojanMitiq1982-11-06Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
DejanNedeljkovic1978-11-06Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
Dalibor Lazic30/08/1980Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
BeharShala Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
SelatinBerisha15/05/1973Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
IvanNedeljkovic1981-08-04Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës4.5
SabitHasani25/04/1977Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës5.5
LubishaBekqiq25/04/1958Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës6
IsmetDervisholli15/08/1957Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - automekanik5.667
LirijeAhmeti20/06/1978Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - dispeqere5.5
FadilSogojeva20/10/1958Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - Mekanik5.667
LatifMaloku1979-10-01Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
ZenelRushiti1953-11-02Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.667
BashkimHajdari16/04/1964Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.667
AvniGashi1973-01-01Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
ZymerBajra26/05/1964Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.667
BejtushRexhepi15/03/1968Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.667
JesetDragusha1975-05-01Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
SkenderHajdari1971-02-03Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
AdilCanolli17/04/1961Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.667
FadilSinani25/09/1964Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.667
MentorHoxha1974-08-03Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
AbdusamedShkodra1974-09-05Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
RrahmanDobratiqi1977-10-05Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
FlorimUka 15/12/1979Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
BeqirAhmeti13/06/1976Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
BujarIsmajli14/06/1984Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
RexhepGashi22/01/1974Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
BesimBerisha1977-06-09Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
LulzimÇollaku15/05/1982Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
NazmiKrasniqi1975-10-11Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
FahriAvdyli1968-01-10Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
EminDalipi1974-07-10Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
IsaVllasaliu21/04/1955Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.667
ShemsiMustafa1973-10-06Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikës - vozitës5.5
DautRushiti23/04/1978Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZjarrëfikse5.5
DraganSekulic28/06/1958Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZv. Udhëheqës i ndrrimit8
NehatBerisha1977-03-05Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZv. Udhëheqës i ndrrimit6
FatmirNreci15/05/1980Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZv. Udhëheqës i ndrrimit6
HetemBerisha1953-10-10Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZv. Udhëheqës i ndrrimit5.667
BashkimZeneli1967-11-04Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZv. Udhëheqës i ndrrimit6
BlerimGashi1967-02-01Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZv. Udhëheqës i ndrrimit6
YmriUkella15/09/1976Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZv. Udhëheqës i ndrrimit6
MusliKrasniqi15/03/1964Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtar i lartë për ekonomi6
BashkimSadiku19/05/1983Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtar i lartë për elektricitet6
DukagjinGashi25/07/1985Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtar i lartë për ndërmarrje komunale6
Halil Halili1986-05-01Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtar i lartë per sinjalizim horizontal dhe vertikal6
EnverKadriu1979-05-02Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtar i lartë për transport dhe taksi6
AfrimGashi1967-10-08Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtar për elektrikë5
XhevdetIbrahimaj1962-02-01Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtar për gjelbrim6
SabedinAsllani17/04/1950Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtar për mirëmbajtjen e rrugëve dhe varezave5
SabriGashi1961-07-04Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtar për objekte të përkoshme5
HatemeGashi25/06/1969Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtare e lartë për qështje juridike7
HasimeKadrolli15/03/1967Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtare për arkivë dhe asistente e Drejtorit5
LemanPllana18/01/1956Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtare për evidentim5
IsmetDini20/08/1954Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtare për parkingje dhe rimorkim5
VahideHasanxhekaj20/06/1952Drejtoria e Sherbimeve Publike Mbrotjes dhe ShpetimitZyrtare për plotësim të dokumenteve5
MeleqeBerisha30/07/1959Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimArkiviste5
MajlindaJashari25/05/1975Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimAsistente Administraive6
MiradijeJashari14/08/1961Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimBashk. per qeshtje ekonomike6
JakupAdemi1954-10-05Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimInspektor për leje pune6
FatmireGosalci17/08/1961Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimKompjuteriste5
MusliHalimi1963-06-07Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimPergjegjes i njësisë7
TefikBrahimi15/09/1975Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimRoje pylli4.5
EminHasimi15/09/1961Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimRoje pylli4.5
ImerHajzeri1961-07-10Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimRoje pylli4.5
NazmiRrustemi25/03/1957Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimRoje pylli4.5
BekimJashari1978-03-03Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimRoje pylli4.5
Gani Dobratiqi1971-12-03Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimRoje pylli4.5
Ligjiron Brahimi29/05/1990Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimRoje pylli4.5
IsakMehmeti1958-10-07Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimShef i sektorit per ekonomi8
FexhriHyseni20/10/1965Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimShef i sektorit të bujqësise8
VehbiBrahimi28/08/1961Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimTeknik i pylltarisë5.5
ShaipRuhani15/10/1961Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimTeknik i pylltarisë5.5
NezafeteHalili1960-07-08Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimZyratre e larte per regjistrim te biznesit6
VedatHydaverdi25/06/1957Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimZyrtar per kontrollimin e lejeve te punes5
AgimCukaj1961-01-05Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimZyrtar i larte7
NaimBerisha1953-02-04Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimZyrtar i larte per leje pune6
HamdiDervishi1962-09-07Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimZyrtar i larte per prodhime bimore7
YllDemolli1985-06-02Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimZyrtar i lartë për prodhimtari bimore6
Qazim Kukalaj1954-01-08Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimZyrtar i lartë për pylltari6
FatonHyseni1981-01-01Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimZyrtar i lartë për qështje administrative dhe ekonomike6
MeritaTolaj16/08/1967Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimZyrtare e larte7
ErveheZogaj17/12/1973Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimZyrtare e larte per leje pune6
SadijeKrasniqi1960-12-07Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimZyrtare e larte per leje te punës6
Bahrie Ajeti1955-07-03Drejtoria për Ekonomi dhe ZhvillimZyrtare kompjuteriste5
FahrijeBeqiri1958-05-03Drejtoria për Financa dhe PronëAnketues/e6
NebihAlshiqi16/06/1980Drejtoria për Financa dhe PronëAnketues/e5
BahriKrasniqi1985-08-11Drejtoria për Financa dhe PronëAnketues/e5
MentorOsmani 17/03/1984Drejtoria për Financa dhe PronëAnketues/e5
BlerimRashica19/12/1990Drejtoria për Financa dhe PronëAnketues/e5
GentianBerisha28/11/1986Drejtoria për Financa dhe PronëAnketues/e5
VildanBlakqori20/10/1969Drejtoria për Financa dhe PronëAnketues/e5
Ali Krasniqi1978-02-08Drejtoria për Financa dhe PronëAnketues/e5
KujtimSylejmani1975-01-03Drejtoria për Financa dhe PronëAnketues/e5
ShefikRudaku20/11/1955Drejtoria për Financa dhe PronëArkatar kryesor6
ArberAhmetaj28/02/1983Drejtoria për Financa dhe PronëBashk. Prof. per çështje financiare7
ShefqetShaqiri1956-11-09Drejtoria për Financa dhe PronëBashkepuntor – operator5
MuhametBajrami1964-10-09Drejtoria për Financa dhe PronëFurnizues5
MevludePotera31/10/1983Drejtoria për Financa dhe PronëGjeodet/e5
NaimZuka23/10/1981Drejtoria për Financa dhe PronëGjeodet/e5
DonikaBerisha1982-12-10Drejtoria për Financa dhe PronëGjeodet/e5
SokolGashi1982-08-01Drejtoria për Financa dhe PronëGjeodet/e6
JakupDobratiqi1961-03-02Drejtoria për Financa dhe PronëGjeodet/e6
HetemUka24/06/1962Drejtoria për Financa dhe PronëInkasant i taksave5
AsimAbazi25/02/1960Drejtoria për Financa dhe PronëInkasant/e5
MusliGashi1958-06-04Drejtoria për Financa dhe PronëInkasant/e5
AgimKllokoqi26/11/1957Drejtoria për Financa dhe PronëInkasant/e5
MehmetAvdyli13/06/1981Drejtoria për Financa dhe PronëInkasant/e5
ShkurtaZariqi15/03/1984Drejtoria për Financa dhe PronëInkasant/e5
LenditaIsufi - Krasniqi1974-08-12Drejtoria për Financa dhe PronëInkasant/e5
ShkendijeBerisha25/05/1983Drejtoria për Financa dhe PronëInkasant/e5
MaliqRexhepi13/04/1964Drejtoria për Financa dhe PronëInkasant/e5
EjupPllana16/09/1956Drejtoria për Financa dhe PronëInspektor i Taksës5
AdemSylejmani25/06/1974Drejtoria për Financa dhe PronëMbikqyrës i inkasantëve7
MegzonShala19/09/1980Drejtoria për Financa dhe PronëMbledhës i shenimeve5
ElhamiGashi1968-10-09Drejtoria për Financa dhe PronëMbledhës i shenimeve5
SevdatRamaj26/07/1969Drejtoria për Financa dhe PronëMbledhës i shenimeve5
PopvicDragan1972-12-03Drejtoria për Financa dhe PronëMbledhës i shenimeve5
Besa Havolli15/09/1991Drejtoria për Financa dhe PronëOperator i futjes së të dhënave në programin e tatimit në pronë5
GezimRestelica1965-02-11Drejtoria për Financa dhe PronëOperator i futjes së të dhënave në programin e tatimit në pronë5
ValbonaPaci1972-10-09Drejtoria për Financa dhe PronëOperator i futjes së të dhënave në programin e tatimit në pronë5
FatimeAhmeti1980-01-11Drejtoria për Financa dhe PronëOperator i futjes së të dhënave në programin e tatimit në pronë5
Suzana Siminca18/01/1962Drejtoria për Financa dhe PronëOperator/e5
LenditaSogojeva24/09/1982Drejtoria për Financa dhe PronëOperator/e6
MuzaqeteSiqani1959-03-10Drejtoria për Financa dhe PronëOperator/e5
SebahateCakolli1970-10-09Drejtoria për Financa dhe PronëOperator/e5
NerxhivaneDemolli1980-09-11Drejtoria për Financa dhe PronëOperator/e5
MakfiretePacolli1964-10-05Drejtoria për Financa dhe PronëOperator/e5
ShkurtaCakolli - Sekiraqa14/07/1981Drejtoria për Financa dhe PronëOperator/e5
FadileMuja1962-08-09Drejtoria për Financa dhe PronëOperator/e5
ZejnepeThaqi14/01/1959Drejtoria për Financa dhe PronëOperator/e nënpunës të dokumenteve5
BasriePacolli1979-01-01Drejtoria për Financa dhe PronëOperatore per dokumentacion dhe arkivim të shpenzimeve5
MirishaSahiti1950-01-04Drejtoria për Financa dhe PronëOperatore përpunuese e dokumentave5
FirdesRobaj27/01/1960Drejtoria për Financa dhe PronëOperatore përpunuese e dokumentave5
HavaJahiri1962-05-09Drejtoria për Financa dhe PronëOperatore përpunuese e dokumentave5
ValbonaEjupi26/02/1972Drejtoria për Financa dhe PronëOperatore përpunuese e dokumentave5
VjollcaGashi20/10/1967Drejtoria për Financa dhe PronëOperatore përpunuese e dokumentave5
FatosAzemi14/06/1986Drejtoria për Financa dhe PronëQertifikues shpenzues financiar6
MihrijeKrasniqi25/03/1960Drejtoria për Financa dhe PronëReferent I Sektorit për Pronë6
HysnijeMiftari26/03/1958Drejtoria për Financa dhe PronëReferent I taksës dhe transakcionit5
KumrijeHasani31/05/1957Drejtoria për Financa dhe PronëReferent I taksës në transakcion5
IsakHaziri1949-03-12Drejtoria për Financa dhe PronëReferent për caktimin e taksave dhe transakcioneve6
GaniBegolli22/05/1962Drejtoria për Financa dhe PronëReferent për caktimin e taksave komunale5
ShemsedinThaqi1969-08-06Drejtoria për Financa dhe PronëShef i sektorit për mbrojtje të pasurisë shtetërore8
SebahateHasani15/10/1960Drejtoria për Financa dhe PronëSistemuese e dokumentacionit5
IzetBeqiri1963-03-11Drejtoria për Financa dhe PronëU.D. Shef i sektorit të tatimit në pronë7.5
SheqirJupolli1952-01-09Drejtoria për Financa dhe PronëUdhëheqës i vlerësimeve7
MeritaIsufi - Mehmeti1983-09-04Drejtoria për Financa dhe PronëVlerësuese e vlerës së tregut6
GaniIslami19/09/1958Drejtoria për Financa dhe PronëZëvendës I Shefit të sektorit për pronë7.5
HyraMuharremi1957-05-08Drejtoria për Financa dhe PronëZyrta/re qertifikues - aprovues8
ErollRaskova1962-11-03Drejtoria për Financa dhe PronëZyrta/re qertifikues - aprovues8
AdnanBerisha1982-05-12Drejtoria për Financa dhe PronëZyrtar i larte për gjeodezi6
ArtonOsmani1980-09-11Drejtoria për Financa dhe PronëZyrtar i lartë për procesim te shpenzimeve6
Fidan Thaqi1982-08-07Drejtoria për Financa dhe PronëZyrtar i lartë për pronësim dhe shpronësim6
Ardian Olluri27/08/1983Drejtoria për Financa dhe PronëZyrtar i lartë për qështje juridike6
PetritAdemi13/08/1988Drejtoria për Financa dhe PronëZyrtar i lartë për qështje pronësore 8
HakiAliu1958-08-10Drejtoria për Financa dhe PronëZyrtar per caktimin e takses ne trasakcion6
LeonoraJakupi17/06/1986Drejtoria për Financa dhe PronëZyrtar zotues6
NazmijeAbdyli30/06/1950Drejtoria për Financa dhe PronëZyrtare administrative teknike5
FitoreByqmeti1972-12-12Drejtoria për Financa dhe PronëZyrtare e lartë për pronësim dhe shpronësim7
ZymerAvdullahu1978-12-06Drejtoria për Financa dhe PronëZyrtare e lartë për qështje pronësore-juridike7
VeneraMorina26/02/1973Drejtoria për Financa dhe PronëZyrtare e lartë për qështje juridike7.5
MiradijeGashti - Qorolli26/07/1971Drejtoria për Financa dhe PronëZyrtare e pagave5
LumnieSalihu20/09/1972Drejtoria për Financa dhe PronëZyrtare për pergaditjen e dokumentave financiare5
ZadeZogjani26/03/1964Drejtoria për Infrastrukturë LokaleAsistente Administraive5
RefikSadiku1960-01-12Drejtoria për Infrastrukturë LokaleShef i sektorit për menaxhimin e punëve ndërtimore8
HazirKrasniqi29/02/1965Drejtoria për Infrastrukturë LokaleTeknik i gjeodezisë5
AferditaSopi23/02/1985Drejtoria për Infrastrukturë LokaleTeknike e gjeodezisë5
AhmetGashi25/11/1976Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar i larte per çështje jurdike7
BujarRama 31/10/1986Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar i larte për gjeodezi6
IbrahimGërvalla1970-06-12Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar i lartë për ndërtim rural6
QazimBajrami20/08/1966Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar i lartë për ndërtim rural6
HalilFejziu1964-01-03Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar i lartë për ndërtim urban7
KrenarXhaferi14/07/1983Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar i lartë për ndërtim urban6
Muhamed Emra25/09/1981Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar i lartë për ndërtim urban7
ImerMavriqi1960-12-09Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar i lartë për ndërtimin e infrastrukturës rrugore6
Besim Qelaj19/11/1973Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar i lartë për ndërtimin e infrastrukturës rrugore6
Fatmir Uka1985-01-01Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar i lartë për ndërtimin e infrastrukturës rrugore6
FevziJetullahu1983-03-08Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar i lartë për ndërtimin e infrastrukturës rrugore6
DukagjinBuqaj1968-01-02Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar i lartë për urbanizem6
MirsadaMedunjanin16/06/1965Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar per çeshtje financiare5
RamadanNebihi1956-01-05Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar për ndërtim rural5
BehxhetGashi29/11/1960Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar për ndërtim urban5
AzemBuzuku1970-04-12Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtar për ndërtim urban5
BahrijeBinaku1966-07-01Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtare e byroteknikës5
Amire Krasniqi1988-09-02Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtare e lartë për energjetikë6
IrfeteZejneli1978-05-06Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtare e lartë për infrastrukturë6
DhurataRamadani1953-07-01Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtare e lartë për ndërtim7.5
ZyhrijePllana19/01/1986Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtare e lartë për ndërtim7
ValbonaBerisha28/08/1979Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtare e lartë për ndërtim rural7
AferditaHasimi18/12/1977Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtare e lartë për ndërtim urban6
MybegjeleBrestovci27/11/1951Drejtoria për Infrastrukturë LokaleZyrtare për dokumente teknike5
FetijeRizani1974-11-11Drejtoria për KadastërAsistente5
GanijeHasani18/07/1963Drejtoria për KadastërBashkëpunëtor për gjeodezi5
HilmijeXhemaili24/09/1964Drejtoria për KadastërBashkëpunëtor për gjeodezi5
BekimGajatni1975-11-01Drejtoria për KadastërBashkëpunëtor për gjeodezi5
ShpresaHaziri1983-09-02Drejtoria për KadastërBashkëpunëtor për gjeodezi5
PranveraAbazi20/03/1984Drejtoria për KadastërBashkëpunëtor për gjeodezi5
AgronKrasniqi1981-09-10Drejtoria për KadastërBashkëpunëtor për gjeodezi5
ZyhrijeGagica1955-05-03Drejtoria për KadastërBashkëpunëtor për gjeodezi5
FigenBllacaku15/11/1965Drejtoria për KadastërBashkëpunëtor për gjeodezi5
AdemAhmetaj22/03/1955Drejtoria për KadastërBashkëpunëtor për kadaster5
HaxhiHaskaj1955-09-08Drejtoria për KadastërBashkëpunëtor për kadaster5
IdrizSutaj1956-04-03Drejtoria për KadastërBashkëpunëtor për kadaster5
EnverVisoka20/09/1960Drejtoria për KadastërBashkëpunëtor për kadaster5
Drenusha Shala13/10/1984Drejtoria për KadastërGjeodet/e5
AgimMatarova24/02/1958Drejtoria për KadastërGjeodet/e5
RamushThaqi1963-04-02Drejtoria për KadastërShef i sektorit për kadastër8
AlbinaBlakaj26/07/1985Drejtoria për KadastërU.D. Shefe e sektorit të gjeodezisë8
AvdullahDemolli23/02/1950Drejtoria për KadastërU.D. Udhëheqës i shërbimit për komunikim me palë5
VjosaStatovci15/03/1986Drejtoria për KadastërU.D. Udhëheqëse e sherbimit për rrjetë dhe matje6
DoruntinaPeqani1984-05-05Drejtoria për KadastërUdhëheqës i shërbimit për regjistrimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme7
IsmetMziu1960-01-02Drejtoria për KadastërZyrtar i kadastrit5
FehmiHavolli1953-10-03Drejtoria për KadastërZyrtar i larte per gjeodezi6
YmerRetkoceri20/04/1983Drejtoria për KadastërZyrtar i larte për gjeodezi7
RrahimRamadani21/07/1981Drejtoria për KadastërZyrtar I lartë për ndrrime në regjistrin e të drejtave mbi pasuritë e paluajtshme ( RDPP )6
ArtonHasani27/12/1978Drejtoria për KadastërZyrtar i lartë për regjistrime mbi të drejtat e pronës së paluajtshme ( RDPP )7
NanomRestelica16/12/1956Drejtoria për KadastërZyrtar per gjeodezi5
FatmirGashi15/04/1969Drejtoria për KadastërZyrtar për punë me palë5
NexhmiDemolli16/07/1965Drejtoria për KadastërZyrtar Senior Profesional për hipoteka dhe ngarkesa kadastrale6
MeritaPreniqi1977-06-10Drejtoria për KadastërZyrtare e lartë për komunikim me pale6
NjmozaHoxha1983-07-09Drejtoria për KadastërZyrtare e lartë për komunikim me pale6
DafinaSallauka1983-03-12Drejtoria për KadastërZyrtare e lartë për regjistrim mbi të drejtat e pronës së paluajtshme7
NazmijeHashani - Mehaj1964-02-08Drejtoria për KadastërZyrtare per gjeodezi5
ValdeteMehmeti27/02/1966Drejtoria për KadastërZyrtare për hipoteka5
AbrnoreHalilaj1981-01-05Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportAdministratore Ndihmës Arkiviste5
FaikGashi1965-10-06Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportAktor/e5
AvdiAzemi1963-10-10Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportAktor/e5
AvniHoti28/03/1961Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportAktor/e5
RozaBerisha - Fejzullahu1968-07-01Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportAktor/e5
SebahateHyseni1964-07-12Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportArkatare - arkiviste5
Elfate Hajra23/09/1968Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportArkiviste 9
LiridonaGashnjani26/04/1989Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportAsistente Administraive5
BukurijeDemolli26/09/1973Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportBibliotekist/e6
MinireBerbatovci20/02/1969Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportBibliotekist/e6
HyrijeHoti1953-08-02Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportBibliotekist/e6
AbazMalkolli1959-01-05Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportDrejtor I Arkivit Komunal9
MunishHyseni1958-10-05Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportDrejtor i Bibliotekës9.5
AgronShala1977-05-01Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportDrejtor i Teatrit "Dodona"9
TeutaMusa27/02/1974Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportDrejtoreshë e Qendrës Kulturore per Femijë9
FatimeKrasniqi1976-09-04Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportFinanciere6
BlerimAjeti29/09/1974Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportKompjuterist - IT5
LinditaHajdari - Salihi31/05/1974Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportKoordinatore për qështje gjinore6
NazmiGashi21/12/1962Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportKoreograf përgjegjës në shtepinë e Kulturës në Hajvali5
MilazimVitia28/10/1958Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
RamushRrahmani24/12/1958Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
BedriHajzeri18/08/1973Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
RexhepSurdulli1952-03-04Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
IslamIbishi20/02/1962Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
SherifKrasniqi16/12/1954Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
RrahimAdemi18/04/1958Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
FatmirPireva1962-07-06Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
EjupFejzullahu1962-02-03Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
Selatin Latifi13/03/1961Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
Isa Pireva1962-01-05Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
AferditaPacolli17/04/1967Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
ZylfijePodvorica23/04/1954Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
DritaToçi16/05/1961Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
DritaAgaj22/11/1953Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
MirsadaSylejmani25/10/1958Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
LiljaneLokaj1953-07-07Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
SanijeMekuli 23/11/1958Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
AntigonaLahu14/01/1977Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
VjollcaTuli13/12/1958Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
Ajshe Salihu18/07/1964Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e5
BujarFejzullahu21/02/1976Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e i/e lartë7
ValbonaKrasniqi18/05/1969Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e i/e lartë6
XhemileBuzoku17/10/1955Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportLibrar/e i/e lartë6
ValdetRama14/04/1964Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportMenaxher Programi6
FatimeBerisha27/04/1952Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportNdihmës Arkivist 5
ShukranFazlija1952-03-04Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportNdihmës arkivist - ne Arkivin Historik5
SarandaÇunaku1993-11-07Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportNdihmës Arkiviste5
ShkëndijeJashari30/03/1970Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportNdihmës Arkiviste5
QamilKrasniqi15/08/1958Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportOrganizatore5
HajrijeHaxholli28/11/1963Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportPastrues/e5
HatixheShabani1982-01-02Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportPastrues/e5
KadriLlapashtica1974-06-03Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportPastrues/e5
RexhepMuji1968-09-02Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportPastrues/e5
FahrijeHajrizi28/06/1965Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportPastrues/e5
SanijeTurbedari1950-10-03Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportPunëtor ndihmës në monument5
FadilBekteshi20/08/1979Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportPunëtor teknik I skenës5
BedriMaloku1975-02-06Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportPunëtor teknik I skenës5
MelihateQena15/12/1949Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportRegjisore6
IslamVllasaliu17/08/1958Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportRoje5
XhabirPeshku15/01/1969Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportRoje5
AzemBerisha 20/06/1966Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportRoje5
IsmajlRamadani1964-01-01Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportRoje5
Xhemail Lushtaku1984-02-03Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportRoje 5
RasimGerbeshi25/07/1974Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportRoje 5
SelveteShala20/04/1965Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportSekretare në biblioteke8
Naim Shashivari1968-12-03Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportShef i depos në Arkivin komunal8
SkenderLatifi1975-03-10Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportShef Teknik5
FatimeMehmetaj1960-01-12Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportShefe 8
NexhmieIberdemaj - Gashi15/05/1957Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportShefe e Sektorit8
ValbonaGashi17/02/1982Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportShefe e Sektorit8
ValbonaShujaku21/08/1978Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportShefe e Sektorit të Kulturës8
ShaipMusliu24/10/1966Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportShtëpiak5
BesfortAxhanela1983-12-01Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportTeknik - konservues6
AlbertGashi1987-10-02Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportTeknik skene5
MehmetKrasniqi25/06/1963Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportTonist - Elektricist dhe garderober5
MuharremPlepolli25/06/1962Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportVozitës - Biletshitës5
BekimSele27/03/1983Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportZyrtar i larte6
ValbonaRudaku1982-10-04Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportZyrtare e larte e sportit6
DiellzaSylejmani1985-02-08Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportZyrtare e lartë në Drejtori6
AjeteUkshinaj - Shoshi15/11/1954Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportZyrtare e larte per çeshtje juridike6
DritaRudi1957-09-10Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportZyrtare e lartë për kulturë6
MevludeZejnullahu1983-10-05Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportZyrtare e lartë për rini6
ZojaKrasniqi1978-02-11Drejtoria për Kulturë, Rini dhe SportZyrtare e lartë për rini6
EdonaKraniqi-Maliqi28.11.1987Drejtoria për Shendetësi dhe Mirëqenie SocialeAsisitente Administrative5.5
NdueKalaj1951-03-08Drejtoria për Shendetësi dhe Mirëqenie SocialeShef i sektorit per mirëqenie socaile8
IgballePerçuku - Tahiri1983-02-11Drejtoria për Shendetësi dhe Mirëqenie SocialeU.D. Shefe e sektorit për shëndetësi parësore8
ZyhraUka25/04/1972Drejtoria për Shendetësi dhe Mirëqenie SocialeZyrtar I lartë për qështje ekonomike7
SelatinKastrati 20/11/1952Drejtoria për Shendetësi dhe Mirëqenie SocialeZyrtar i lartë për qështje juridike6
MejremeTahirsylaj15/05/1956Drejtoria për Shendetësi dhe Mirëqenie SocialeZyrtare administrative teknike5
ElhameShala1953-01-11Drejtoria për Shendetësi dhe Mirëqenie SocialeZyrtare administrative teknike5
LeonoraSpahiu28/11/1988Drejtoria për Shendetësi dhe Mirëqenie SocialeZyrtare e lartë për kujdesin e femijeve, familjeve dhe planifikim familjar6
AlbinaBerisha15/05/1983Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitAsistente Administraive6
NerxhivaneMuharremi16/06/1957Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitBashkepuntore5
KushtrimDomaneku30/08/1986Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitGjeodet/e5
FeritFazliu27/03/1963Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitShef i sektorit për ndërtim8
HazirZhitija28/05/1954Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitShef i sektorit të legalizimit8
JehonaMavraj13/08/1982Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitShefe e Sektorit për mbrojtje të mjedisit8
BurbuqeHydaverdi19/09/1980Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitShefe e Sektorit për planifikim8
SadikHajdini1957-10-08Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitTeknik i ndërtimit5
KimeteMaliqi28/04/1960Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitTeknike e ndertimit5
ErgynHajredini14/09/1962Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitU.D. Shef i sektorit për urbanizëm8
MuhametMorina31/05/1962Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitU.D. Udhëheqës i shërbimit për kushte të ndërtimit7.5
SazanRaskova16/09/1965Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitU.D. Udhëheqëse e shërbimit për dhënien e lejeve ndërtimore7.5
Fatos Dibra1984-07-02Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtar i lartë për çështje juridike6
BujarÇunaku1983-12-11Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtar i lartë për çështje juridike6
BerimOsmanaj18/02/1983Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtar i lartë për çështje të legalizimit6
AvdurrahmanKrasniqi19/09/1958Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtar i lartë për energjetikë7
MakfireteAbdullahu23/11/1981Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtar i lartë për komunikacion7
ArmendMujaj1985-02-10Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtar i lartë për ndërtim 6
SkenderFerati1963-06-04Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtar i lartë për ngrohje dhe klimatizim7
GezimFerizi16/02/1973Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtar i lartë për planifikim7
ZejnullaRexhepi16/03/1986Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtar i lartë për planifikim 6
SkenderKolgeci14/04/1957Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtar i lartë për planifikim ekonomik6
FlorimKrasniqi15/11/1985Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtar i lartë për urbanizem6
AzemImeraj1957-01-06Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtar i legalizimit5
JonuzZymberi1959-07-11Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtar për Informatikë5
LeonoraMehmeti31/10/1979Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për arkitekturë6
ZojaHasimi1971-05-08Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për çështje juridike6
NazifeKrasniqi1969-07-05Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për çështje te legalizimit7
BerbuqeAgushi1960-01-08Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për çështje te legalizimit7
ShqipeGorani22/02/1960Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për dhënjen e lejeve ndertimore7
HyrafeteKrasniqi1954-10-01Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për ekonomi7
MeritaRushiti1969-11-04Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për hidro - teknikë7
PranveraMakovci20/03/1984Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për mbrojtje të mjedisit6
FatbardhaMehmetukaj17/04/1986Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për mbrojtje të mjedisit6
FerdezeBokshi26/06/1955Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për ndërtim7
HyrishaheMorina25/03/1982Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për ndërtim6
Krenare Shkodra20/05/1987Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për planifikim6
LenditaBeqiri29/07/1966Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për planifikim7
VjosaRexhepi30/07/1962Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për planifikim7
ZanëIsmajili26/05/1980Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për planifikim7
SellmaDoda - Hyniler17/04/1981Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për planifikim7
BahtijeMaqastena - Uka13/06/1967Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për planifikim7
FlorieMazreku27/05/1976Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për planifikim dhe urbanizëm7
FlorinaRrahmani1975-11-12Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për qështje juridike6
MejrusheSejdullahu1961-10-11Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për urbanizëm6
BesaOrana1977-05-01Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për urbanizëm7
HasnijeBeqiraj16/05/1960Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për urbanizëm7
BahtijeVllasaliu28/03/1983Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare e lartë për urbanizëm6
NebahateJashari1966-03-03Drejtoria për Urbanizëm, Ndërtim dhe Mbrotje të MjedisitZyrtare për çështje te legalizimit5
Diellza Kelmendi Kabineti I Kryetarit të KomunësAsistente 5
IsaLahi1959-05-04Kabineti I Kryetarit të KomunësAuditor/e15
BehareSopjani - Shala15/2/1982Kabineti I Kryetarit të KomunësAuditor/e15
FatmirGashi1969-12-01Kabineti I Kryetarit të KomunësDepoist/e5
ImriMustafa1963-01-01Kabineti I Kryetarit të KomunësDërgues poste5
ArianitMustafa1976-04-09Kabineti I Kryetarit të KomunësDrejtor i Njësisë së Auditimit10
XhevatSimnica17/1/1964Kabineti I Kryetarit të KomunësDrejtor i prokurimit9
MustafeNeziri15/2/1952Kabineti I Kryetarit të KomunësKoordinator per kthim të qëndrueshëm7
PremtimePreniqi1970-06-05Kabineti I Kryetarit të KomunësKoordinatore e njësisë komunale per të drejtat e njeriut7.5
Klaudia Mula29/4/1985Kabineti I Kryetarit të KomunësKoordinatore për të drejtat e komuniteteve7
QazimÇunaku23/7/1958Kabineti I Kryetarit të KomunësPerfaqësues Juridik i Komunës10
HavaKrasniqi1962-09-03Kabineti I Kryetarit të KomunësPërfaqësuese Juridike e Komunës10
NefiKrasniqi27/11/1960Kabineti I Kryetarit të KomunësShef i qendrës për shërbim me qytetarë8
Lulzim Vrapca1985-09-10Kabineti I Kryetarit të KomunësShef i zyres komunale për komunitete dhe kthim8
AgimSalihu1960-06-02Kabineti I Kryetarit të KomunësShef i zyres ligjore9.5
BedriRashica16/1/1984Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtar administrativ teknik5
ZekeBardhaj21/1/1957Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtar i lartë i prokurimit7
ShkumbinVeliu1987-02-09Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtar I lartë në zyren pritese6
NexhmiMekolli18/2/1970Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtar i lartë për çështje jurdike7
YlberJashari1985-05-08Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtar i lartë për planifikim6
EkremRexha1960-05-09Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtar I lartë për politika ekonomike dhe investime kapitale7
FadilDaka18/4/1961Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtar i lartë për shërbim me qytetarë6
RaifRusinovci1955-04-09Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtar për furnizime5
AferditaKrasniqi27/6/1972Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare administrative teknike5
MimozaRama 28/6/1982Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare administrative teknike5
ElhameLeci20/4/1982Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare administrative teknike në njësinë e personelit6
AlbinaBajrami1988-07-12Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare e lartë e prokurim6
KaltrinaDalipi26/1/1987Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare e lartë e prokurim7
ArtaDragusha1987-11-01Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare e lartë në Njësinë e Personelit6
TeutaRugova20/2/1971Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare e lartë në njësinë e personelit9.5
LeonoraSadiku24/8/1987Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare e lartë në zyrën ligjore7
Shpresa Bytyqi 1984-03-08Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare e lartë në zyrën pritëse6
ShqipeIsufi1985-06-07Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare e lartë për çështje ekonomike6
ShehideJashari1982-03-03Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare e lartë për çështje juridike6
AjsheXhemajli - Berveniku25/7/1979Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare e lartë për integrime evropiane7
LuljetaÇeku - Sokoli Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare e lartë për politika të planifikimit dhe të ndërtimit urban7
LuljetaSelimi1971-09-11Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare e lartë për shërbim me qytetarë6
MejremeKrasniqi - Selimi1968-12-10Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare e lartë për shërbim me qytetarë6
BelkizeKolgeci22/8/1960Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare e lartë për shërbim me qytetarë6
JehonaKrasniqi19/12/1978Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare në njësinë e personelit6
MirjetaBajrami28/08/1988Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare në qendrën për shërbim me qytetarë5
NadireDervisholli28/2/1963Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare në qendrën për shërbim me qytetarë5
TurkaneBadivuku20/3/1957Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare në qendrën për shërbim me qytetarë5
MevludeBaholli1967-01-07Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare në qendrën për shërbim me qytetarë5
ErmiraBerisha21/12/1977Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare në qendrën për shërbim me qytetarë5
SlavicaStolic1964-08-01Kabineti I Kryetarit të KomunësZyrtare për të drejtat dhe integrim te komuniteteve5