Kandidatët e përzgjedhur përfundimisht për pozitën Zyrtare i teknologjise informative Drejtoria e Administratës

Nr. Kandidatët e përzgjedhur ID Vlersësimi
1 Alban Purova 67x67p 10(p)

Kandidatët e përzgjedhur përfundimisht për pozitën IT Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim

Nr. Kandidatët e përzgjedhur ID Vlersësimi
1 Alban Purova XZ3Z6H 10t+10p+15i

Kandidatët e përzgjedhur përfundimisht për pozitën Zyrtar i IT-së Drejtoria e Administratës

Nr. Kandidatët e përzgjedhur ID Vlersësimi
1 Feim Prishtina AYMY7J 10t+10p+15i